Neki od naših kupaca su:

Brodogradilište Fincantieri Ancona - Italija, Brodotrogir d.d., Brodosplit d.d., Brodogradilište Kraljevica dd., Brodogradilište „Nauta Lamjana“d.d., NCP Remontno brodogradilište d.o.o.

Tvrtka BIMES d.o.o. u svojem višegodišnjem radu je sudjelovala u izradi raznih tipova novogradnji kao što su: tankeri, teretni brodovi,remorkeri, katamarani, ribarski brodovi, patrolni brodovi, putnički, turistički i drugi brodovi. Pored novogradnji, bavi se remontom i rekonstrukcijom postojećih brodova i platformi.

Glavne aktivnosti su:
- radionička izrada i montaža svih vrsta cjevovoda
- radionička izrada i montaža rezervoara, spremnika, cjevovoda, i sličnih komponenti
- radionička izrada i montaža čeličnih konstrukcija svih namjena (građevinarstvo, procesna industrija, prehrambena industrija i brodogradnja)
-izrada volumenskih rezervoara od čelika i crom duplex

 

Politika kvalitete

Naši ciljevi su prilagoditi se svakom kupcu i pružiti maksimalnu kvalitetu uz prihvatljivu cijenu kao i kontinuirano ulaganje u nove tehnologije, modernizacija opreme te nabava novih uređaja i strojeva. Zaposlenici Bimesa se neprestano osposobljavaju za rad na novim strojevima i uređajima te upotrebljavaju i primjenjuju nove tehnologije.